Search form

Luk 20:42-43

42-43Déknyényba Devit Kraiské kudi las dé kavik Gotna nyégaba. Devit kavin kudiké naané wo, Sam. Wani kudiba kéni kudi dé kwao:

Némaan Ban Got wuna Némaan Banét dé wak,

‘Méné némaan ban rate wuna yéknwun tuwa taababa raké méné yo.

Raménu wuné wawuru ména maama ména taababa raké de yo.

Rado méné némaan ban rate deké véké méné yo.’

Naate dé Got wak.

Gunat wuné wakweyo. Devit wani kudi wakwete dé Kraiské, ‘Wuna Némaan Ban,’ dé naak. Samuké nae dé Devit Kraiské waga wak? 44Devit Got wadén ban Kraiské ‘Wuna Némaan Ban’ naadéka yaga pulak dé Krais Devitna képmawaara ro? Krais Devitna képmawaara rate, Devitna némaan ban wawo dé ro, kapu yaga pulak?” Naate dé derét waatak.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index