Search form

Luk 4:10-11

10-11Wani muké kéni kudi Gotna nyégaba dé kwao:

Got déku kudi kure giyaakwa duwat wadu de ménéké miték véké de yo.

Méné deku taababa miték raké méné yo.

Rate ména sépékwaapa matuba viyaamarék yaké méné yo.

Ména maan wawo matuba viyaamarék yaké méné yo.

Méné wani kudi véknwute akére dawuliye miték raménu akwi du taakwa véte kutdéngké de yo. Méné Gotna nyaan.” 12Naate wadéka dé wak, “Aya kaapuk. Wani muké kéni kudi Gotna nyégaba dé kwao: Got wan ména Némaan Ban. Dé apa yate ménat kutkalé yaduké méné waagété yakwa du pulak yamarék yaké méné yo. Wani kudi véknwute wuné akére dawulimarék yaké wuné yo.”

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index