Search form

Luk 6:37

Derét bari waatimarék yadaranké dé Jisas kudi wakwek

37Wani kudi watakne dé Jisas kéga wak, “Nak du taakwa yadan muké sanévéknwute guné derét waatimarék yate bari kéga wamarék yaké guné yo, ‘Wani du taakwa wan kapéredi mu yakwa du taakwa.’ Naate wamarék yagunéran Got yagunén muké sanévéknwute bari gunat waatimarék yate kéga wamarék yaké dé yo, ‘Guné kapéredi mu yakwa du guné.’ Naate wamarék yaké dé yo. Guné wani du taakwat bari wamarék yate guné de yadan kapéredi muké sanévéknwumarék yaké guné yo. Waga yagunéran Got yagunén kapéredi mu yakutnyéputiye dé wani muké tépa sanévéknwumarék yaké dé yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index