Search form

Matyu 22:41-42

Jisas dé derét waatak Got wadén banké

41-42Parisina du yae nakurakba jawe tédaka dé Jisas derét waatak, “Gunat kutkalé yaduké Got wadén ban Krais yaga pulak ban dé? Yaga guné déké sanévéknwu? Dé kiyadéna képmawaara?” Naate waatadéka de dérét wak, “Wan Devitna képmawaara.” 43-44Naate wadaka dé derét wak, “Déknyényba Krais kéni képmaaba ramarék yadéka Gotna Yaamabi Devitna mawuléba wulae tédéka Devit dé Kraiské kéga wak, ‘Wuna Némaan Ban.’ Naate wate dé kéga wak:

Némaan Ban Got wuna Némaan Banét dé wak,

‘Méné némaan ban rate wuna yéknwun tuwa taababa raké méné yo.

Raménu wuné wawuru ména maama ména taababa raké de yo.

Rado méné némaan ban rate deké véké méné yo.’

Naate dé Got wak.

Devit wani kudi wakwete dé Kraiské ‘Wuna Némaan Ban’ dé naak. Samuké nae dé Devit Kraiské waga wak?

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index