Search form

Pilipaiba 3:10-11

10-11Kéni muké male wuné mawulat kapére yo. Wuné Krais Jisas ran pulak rate, Krais Jisasnyét miték kutdéngké wuné yo. Dérét kutdéngte Gotna apaké kutdéngké wuné yo. Got apa yate wadéka Krais Jisas dé nébéle raapmék. Wani apaké kutdéngké wuné yo. Wuné Krais wale nakurak mawulé yate wuné dé kurén kaagél wuné wawo kutké wuné mawulé yo. Dé kiyaaké yate yéknwun mawulé yadén pulak, wuné wawo akwi nyaa yéknwun mawulé yaké wuné yo. Got kukba wunat wawo wadu wuné tépa nébéle raapme dé wale rasaakuké wuné yo. Waga wuné mawulat kapére yo.

Pol pétékwa du yadékwa pulak dé apa yasaaku

12Wuné kéga kaapuk wawurékwa: Wuné Krais Jisas ran pulak bulaa wuné ro. Wuné yéknwun mawulé kéraabutiye yéknwun mu male wuné yo. Kapéredi mu las kaapuk yawurékwa. Naate wamarék yate kéga wuné yo. Wuné yéknwun mawulé yate yéknwun mu male yate Krais Jisasna du miték raké, apa jébaa wuné yasaaku. Krais Jisas wunat kutkalé yadék wuné déku du miték raké, wuné apa jébaa wuné yasaaku.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index