Search form

Revelesen 18:12-13

12-13Déknyényba wani gayéba rakwa du taakwa de kéni mu derét kéraak: gol matu, silva matu, nak pulak yéknwun matu, wupmalemu yéwaat kéraadakwa gélégéraa, waama baapmu wut, kés pulak nak pulak gwaaé baapmu wut, nak pulak yéknwun baapmu wut, kés pulak nak pulak yéknwun yaama yakwa mi, elepanna nébit yadan yéknwun mu, mit taadaka wupmalemu yéwaat kéraadan mu, brasnyét yadan mu, ainét yadan mu, kubusaaku matut yadan mu, kés pulak nak pulak kadému wale taknado kadému lisék yaran mu, kés pulak nak pulak yéknwun yaama yakwa gu, wain gu, oliv gu, yéknwun pélawa, wit sék, bulmakawu, sipsip, wos, wos tébétkwa jaabé, nak duna kudiba véknwute wadakwa pulak jébaa yakwa du taakwa deku sépé deku wuraanyan wawo, waga de wani gayé Babilonba rakwa du taakwa derét kéraak.

14Gwalmu kwayéte yéwaa nyégélkwa du wani du taakwat kéga waké de yo, “Kéraaké mawulé yagunékwa akwi gwalmu bulaa débu kapére yak. Guna akwi yéwaa, kusogunékwa akwi mu, guna akwi gwalmu bulaa débu kapére yak. Guné gwaamale yae wani mu tépa kéraamarék yaké guné yo.” Naate waké de yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index