Search form

Revelesen 7:5-8

5-8Judana kém 12,000

Rubenna kém 12,000

Gatna kém 12,000

Asana kém 12,000

Naptalaina kém 12,000

Manasana kém 12,000

Simionna kém 12,000

Livaina kém 12,000

Isakana kém 12,000

Sebiulanna kém 12,000

Josepna kém 12,000

Bensaminna kém 12,000

Wani du taakwa akwi deku lékwésba de Gotna yé kavik.

Wupmalemu du taakwa de Gotna yéba kevéréknék

9De waga kavidaka wuné vék wupmalemu du taakwa jawe tédaka. Du wani du taakwat naaknwuké yapatiké de yo, wupmalemu tédan bege. Wani du taakwa akwi képmaa, akwi kémba wawo de yaak. De kés pulak nak pulak sépé de kurék. Yate kés pulak nak pulak kudi de bulék. Wani du taakwa némaan du rakwa jaabé tékwaba téte Got bét wani Sipsip Nyaanna méniba de ték. De sémény waama baapmu wut kusadatakne de tépmaa tu pulak mu deku taababa kure ték.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index