Search form

Romba 1:13

13Guné wuné wale Jisas Kraisna jébaaba yaale wuna némaadugu wayéknaje nyangegu pulak rakwa du taakwa, guné miték kutdénggunuké wuné mawulé yo. Wuné gunéké yaaké wupmalemu apu wunébu wakwek. Wakwetakne kaapuk yaawurén, wuna yaabu las kwaamarék yan bege. Nak képmaaba rate wuné waba rakwa du taakwat Jisas Kraisna kudi wakwewurék de déké miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naatakne de dé wale nakurak mawulé yate miték ro. Guné wawo waga yagunuké, wuné yae déku kudi gunat wakweké wuné mawulé yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index