Search form

Romba 11:13-14

13-14Guné Romba rakwa du taakwa las, guné Isrelna du taakwa kaapuk ragunékwa. Guné nak gena du taakwa guné ro. Bulaa guné nak gena du taakwa, gunat kudi las wakweké wunék. Wuné Krais Jisasna kudi kure yae déku kudi guné nak gena du taakwat wakwewuruké, Got wunat débu wak. Wadéka wuné wuna mawuléba wuné kéga wo, “Wuna jébaa wan némaa jébaa. Wuné nak gena du taakwat Krais Jisasna kudi wakwewuru, de déké miték sanévéknwudo Got derét kutkalé yadu, sal de las wuna kémna du Isrel, Got nak gena du taakwat kutkalé yate derét kutkalé yamarék yadékwaké rékaréka yate, de wawo Krais Jisaské miték sanévéknwute, Gotké yénakwa yaabuba yéké de yo?” Naate wate apat kapére yate Krais Jisasna kudi wuné gunat wakweyo. 15Bulaa Got Isrelna du taakwaké kélik yate dé nak gena du taakwat kutkalé yo, de dé wale nakurak mawulé yate déku du taakwa radoké. Kukba Isrelna du taakwa Kraiské miték sanévéknwute, Gotké yénakwa yaabuba tépa yédo, Got wadu de kiyae nébéle raapmén du taakwa pulak rate, miték raké de yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index