Search form

Romba 14:4

4Mé sanévéknwu. Guné kwaamiké sanévéknwute Krais Jisasna jébaaba yaalan nak du taakwat waatite, guné Gotna jébaa yakwa du taakwat waatiyu. Wan yéknwun, kapu kaapuk? Wan kaapuk. Got wani jébaaké téségékwa du rate dé male wani jébaa yakwa du taakwat kéga waké dé yo, “Guné kapéredi mu guné yo.” Naate wadéranké sanévéknwute, guné Jisas Kraisna jébaaba yaalan nak du taakwat kéga wamarék yaké guné yo, “Guné kwaami kate kapéredi mu guné yo.” Naate wamarék yaké guné yo, Got deku némaan ban rate yadan muké wakwedéran bege. Wani du taakwana mawulé apa yamarék yadéran dé deké kuk kwayémarék yate derét kutkalé yaké dé yo, deku mawulé apa ye miték téduké. Derét kutkalé yaké dé apa yo. Yadékwaké sanévéknwute, guné deké yéknwun mawulé yaké guné yo. Yate guné bakna muké de wale waarumarék yaké guné yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index