Search form

Romba 6:17-18

17-18Déknyényba kapéredi mawulé guna mawuléba wulae téte guna mawuléba apa yadéka guné kapéredi mawulé véknwute kapéredi mu guné yasaakuk. Yagunéka Got gunat dé kéraak, guné yéknwun mu male yagunuké. Kéraadéka bulaa guné kapéredi mawulé véknwumarék yate, guné Jisas Kraiské gunat yakwatnyédan kudi miték véknwute, wani kudiké yéknwun mawulé yate, guné Gotna jébaa yakwa du taakwa guné ro. Got waga yadék guné waga ragunékwaké, naané déké yéknwun mawulé yate déku yéba kevérékgé naané yo.

19Wani kudi wakwete wuné képmaaba rakwa muké gunat wakweyo. Guné Gotna jébaaké miték kutdéngmarék yate képmaaba rakwa muké kutdéngkwa du taakwa, gunat wuné képmaaba rakwa muké kudi wakweyo. Wakwewuru guné véknwute Gotna jébaaké kutdéngké guné yo. Déknyényba guné kapéredi mawulé véknwute guna sépéba kapéredi mu yate kés pulak nak pulak wupmalemu kapéredi mu guné yak. Bulaa guna sépé, guna mawulé, guna sépékwaapaba tékwa akwi mu Gotké kwayéké guné yo. Kwayéte guné yéknwun mawulé yasaakute Gotké yéknwun mu male yaké guné yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index