Search form

Romba 8:19-22

19-22Déknyényba Got déku mawuléba sanévéknwute dé wak, déku baadit kutkalé yadéran tulé kuttaknadén akwi mu miték male raduké. Waga wate, dé wani mu déknyényba miték male raduké kaapuk wadén. Taale dé wak, wani mu kapére ye kaapuk yaduké. Wadéka kuttaknadén akwi mu, kuttaknadén akwi du taakwa wawo de kaagél kure kapére yate de kaapuk yo. Waga yate, Got déku baadit kutkalé yadéran nyaaké mawulat kapére yate, de raségu. Naané kutdéngék. Taakwa kaagél kutte nyaan kéraadaran nyaa bari yaaduké mawulat kapére yate raségédakwa pulak, de kuttaknadén akwi mu Got déku baadit kutkalé yadéran nyaa bari yaaduké mawulat kapére yate, de deku mawuléba géraate raségu. Wani nyaa Gotna baadi apa yate miték male raké de yo. Rado akwi du taakwa kuttaknadén akwi mu wawo véké de yo. Wani nyaa kuttaknadén akwi mu miték male raké de yo. De kapére yamarék yate kaapuk yamarék yaké de yo.

23Got kuttaknadén akwi mu wani nyaaké de raségu. De male kaapuk. Naané wawo naané wani nyaa bari yaaduké naané raségu. Got naané déku du taakwat kukba kutkalé yaké, taale dé déku Yaamabi naanéké tiyaak. Tiyaadék déku Yaamabi naana mawuléba wulae tédéka naané naana mawuléba géraate naané wo, “Got déku baadit kutkalé yadéran nyaa bari yaaduké naané mawulat kapére yo. Wani nyaa Got naanat kutkalé yate, ‘Wuna baadi’ naate, kulé sépé tiyaatakne naanat kure yédu naané némaan du taakwa rate yéknwun mu male yaké naané yo.” Naate wate naané Gotké raségu.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index