Search form

Romba 8:26-27

26-27Gotna Yaamabi wawo dé naanat kutkalé yo. Naané Gotna du taakwa naana mawuléba apa yamarék yate Gorét waatanaran muké las kutdéngmarék yanaka, Gotna Yaamabi naanat kutkalé yadéka naané Gorét naané waato. Naané Gorét miték waataké yapatinaka Gotna Yaamabi naanéké mawulé lékte naanat kutkalé yadéka naané Gorét waato. Kudi bulmarék yate naana mawuléba géraate Gorét naané waato. Gotna Yaamabi Gotna mawuléké sanévéknwute Gorét dé waato naanéké. Waatadéka dé, akwi du taakwana mawuléké kutdéngkwa ban Got, déku Yaamabina mawuléké dé kutdéngék.

28Naané déku du taakwa ranoké Got déku mawuléba sanévéknwute naanat débu wak. Naané kutdéngék. Déké mawulat kapére yakwa du taakwa naanéké kapéredi mu yaadu, naanéké yéknwun mu yaadu, Got naanéké miték véte naanat kutkalé yaké dé yo. Waga naané kutdéngék.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index