Search form

1 Korin 12:15-16

15-16Duna maan wan nak musé wa. Duna taamba wan nak musé wa. Wani musé vétik bét véréti nakurak sépémba wa témbérékwa. Duna méni wan nak musé wa. Duna waan wan nak musé wa. Bét jémbaa vétik yate bét véréti nakurak sépémba wa témbérékwa. Nané Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa késpulak nakpulak mayé apa kéraae késpulak nakpulak jémbaa yanangwa. Yate nané duna maan, taamba, waan, méni pulak wa ténangwa. Némaamba nak pulak musé nakurak sépémba tékwa pulak, wa nané Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa némaamba nak pulak jémbaa yate wa nakurak kémba male yaténangwa. Wunga yatéte nané anga katik waké nané, “De Krais Jisasna jémbaamba yaalan nak du dakwa nakpulak jémbaa wa yandakwa. Nané nakpulak jémbaa a yanangwa. Yate nané dele nakurak kémba yamba ténangwe wa.” Wunga katik waké nané. Nané akwi nakurak kémba wa yaténangwa.

17Sépéké nakapuk ma vékulaka. Nana sépémba méni male téndu waan tékapuk yamunaandu nané vékumuké yapatikngatik nané. Nana sépémba waan male téndu taama tékapuk yamunaandu, wa yaama vékumuké yapatikngatik nané.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index