Search form

1 Korin 7:3-4

3-4Taakwa léku sépéké néma taakwa yamba ralékwe wa. Léku du wa néma du rakwa léku sépéké. Du waak déku sépéké néma du yamba randékwe wa. Déku taakwa wa néma taakwa rakwa déku sépéké. Déku taakwa dale kwaamuké mawulé yalu, wa katik kalik yaké dé. Léku du lale kwaamuké mawulé yandu, wa lé katik kalik yaké lé. 5Du déku taakwale nakurakmba yaréte, kwaate, dé lat kuk kwayékapuk yate déku sépéké katik sémbu yaké dé. Yandu lé dat kuk kwayékapuk yate léku sépéké katik sémbu yaké lé. Bét nakurakmawulé yate Gorké male vékulakaké we, bérku sépé ayélapkéri sapak kulkiye baka yarémunaambéru, wan yékun wa. Kukmba bét nakurakmba yaréte nakapuk kwaakambérékwa. Nakapuk kwaakapuk yambéru, Satan kalmu yaae bérku mawulé yaavan kutndu bét nak du nak taakwale kapéremusé yaké béré?

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index