Search form

2 Korin 1:10-11

10-11Talimba késépéri apu wananén, “Néma vakmi nanéké wa yaandékwa. Bulaa kiyaakanangwa.” Wunga wananga Got nanat yékun yandéka wa yékunmba yarénanén. Vakmi ras waak nanéké yaandu dé nanat nakapuk yékun yandu wa yékunmba tékanangwa. Wa vékuséknangwa. Guné nanéké Gorét waatakute wunga nanat yékun yangunu, Got waatakunguna kundi vékute nanat nakapuk yékun yandu nané yékunmba yarékanangwa. Wunga vékusékte, wunga yandénngé wa kaavérénangwa. Got nanat wunga yékun yandu, nané nakapuk yékunmba yarénanu, némaamba du dakwa véte, Gorké mawulé yate déku yé kavérék-ngandakwa.

Pol det paapu yamba yandékwe wa

12Nané ani muséké vékusékte mawulé tawulé yanangwa. Got nanéké sémbéraa yate nanat yékun yandéka nané gunale yaréte, nak taalémba tékwa du dakwale yaréte, yéku yapaté yate yéku mawulé vékute, paapu yakapuk yate wa kurkale yarénanén. Wunga yaréte wa nana mawulé yamba vékunangwe wa. Got tiyaan yéku mawulé vékute wunga yate wa kurkale yarénanén. Wunga vékusékte wa mawulé tawulé yanangwa.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index