Search form

2 Pita 1:17-18

17-18Nané Jisasale yeyé yaayatan dunyansé nané Jisasale Got gaayan némbumba ténanén wa. Téte nana kapmang vékunanén wa Jisasna aapa Got déku nyaan Jisasna yé kavérékndéka. Got nyaa véte kaalékwa pulak rate apa tapa yate déku mayé apa Jisasét kwayéndéka dé waak nyaa véte kaalékwa pulak randéka vénanén. Nané nana waanmba vékunanén, Gotna kundi Gotna gaayémba gaayandéka. Got anga wandéka vékunanén: “Dé wan wuna nyaan wa. Déké mawulé tawulé yawutékwa. Déké wuna mawulé yékun yandékwa.” Naandén.

19Wani kundi vékutake wani musé vétake wa nané kurkale vékuséknangwa. Gotna yémba kundi kwayétan du talimba Jisas Kraiské kundi kwayéte, de yéku kundi wa kwayéndarén. Yi wan wanana wa. Guné waak deku kundi kurkale vékungunan, wan yékun wa. Deku kundi wan téwaayé pulak wa. Téwaayé ganngumba véréke kaaléte nanat yékun yandéka yékunmba vénangwa pulak, deku kundi nana mawulé yékun yandu, wa nané Got wan nak kundiké waak vékusék-nganangwa. Yé gétndu ganmbamba yaalakwa kun yaale véndu nyaa bari yaalaké yandékwanngé vékuséknangwa pulak, nané wani duna kundi vékunanu Jisas Krais nana mawulémba randu, wa dé bari waambule yaaké yandékwanngé vékusék-nganangwa.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index