Search form

2 Pita int

Taale ani kundi ma vé

Ani nyéngaamba Pita Jisasna jémbaamba yaalan du dakwat anga wandén, “Papukundi yakwasnyékwa dunyan ras yaae paapu yate Jisaské vékulakangunéngwa yéku mawulale guna yéku yapatale yaavan kutndakwa. Guné deku kundi vékuké yambakate. Jisasna kundi kure yaakwa dunyansé kwayén kundi ma kulki naangunék. Wani yapaté yate wa Gorké kurkale vékusékte wa Néman Du Jisaské waak kurkale vékusék-ngangunéngwa. De Jisasna kundi kure yaakwa dunyansé Jisas dekét deku ménimba véte wa vékundarén Jisas det yakwasnyéndén kundi.” Naandén Pita.

Dunyan ras anga wandarén, “Jisas katik waambule yaaké dé.” Naandarén. Ani nyéngaamba Pita anga wandén, “Jisas yaakandékwa. Yi, bari yamba yaandékwe wa. Yate angaké wa yandékwa. Got kalik yandékwa du dakwa nak lambiyakndénngé. Akwi Jisasna jémbaamba yaalananénngé wa mawulé yandékwa. Wanngé du dakwaké yakélak yakélak yate wa kaavéré-pékandékwa.” Naandén.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index