Search form

Aposel 2:34-35

34-35Talimba Devit anga viyaatakandén Gotna nyéngaamba:

Néman Du Got wuna Néman Duwat anga wandén, ‘Méné néma du rate wuna yékutuwa saku taambamba rakaménéngwa.

Raménu wuné wawutu ména maama ména taambamba yarékandakwa.

Yaréndaru méné deku néma du rate deké vérékaménéngwa.’

Got wunga wandéka wa Devit viyaatakandén. Devit wani kundi dékét déké yamba viyaatakandékwe wa. Wani kundi Jisaské wa viyaatakandén. Jisas kapmang wa Gotna gaayét waaréndén. Devit Gotna gaayét yamba waaréndékwe wa.

36“Guné, Israel du dakwa, ma vékungunék. Vékute anga yékunmba vékusék-ngangunéngwa. Wani du Jisaské wawutékwa. Jisasét takwemimba viyaae baangtakangunénga wa kiyaandén. Kiyaandéka Got wandéka wa Jisas Néman Du randékwa. Wan Got wan du Krais wa.” Naandén Pita.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index