Search form

Aposel 7:42

42Yandaka wa Got kuk kwayéndén det. Kuk kwayéndéka nyaa, baapmu, kunét wa waatakundarén. Talimba Gotna yémba kundi kwayétan du nak wani yapatéké anga viyaatakandén Gotna nyéngaamba:

Got anga wandén, ‘Guné, Israel dunyansé, ma vékungunék.

Talimba du yarékapuk taalémba wa yeyé yaayaténgunén.

Kwaaré dumi vétik (40) yeyé yaayatéte bulmakau sipsipét wa viyaate kwayéngunén.

Nak duwat wa kwayéngunén. Wunat yamba tiyaangunéngwe wa.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index