Search form

Aposel 8:27-28

27-28Wani yaambu du yarékapuk taalémba wa yéndakwa. Filip Gotna kundi kure gaayakwa duna kundi vékutake wa yéndén. Ye véndén Itiopiana néma du nak yaambumba yaandéka. Wani néma du Itiopiana néma taakwa Kandasiké wa jémbaa yaténdén. Yate léku yéwaaké séngite véréndén. Talimba Jerusalemét yéndén, Gotna kundi bulndakwa gaamba Gorét waatakumuké. Ye waatakutake déku gaayét waambule yéte hos témbéttan karismba randén. Rate Aisaia talimba viyaatakan nyéngaamba véréndén. 29Nyéngaamba vélaakét yéndéka Filip dat véndéka Gotna Yaamambi Filipét anga wandén, “Yaambumba ye déku karisét ma yéménék.” Naandén.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index