Search form

Galesia 4:12-13

12-13Guné Galesiamba tékwa Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa, gunat wawutékwa. Gorké yékunmba vékulakate yékunmba téwutékwa pulak téngunénngé mawulé yate, wa gunat wawutékwa. Talimba Moses wan apakundi gunéké apa yakapuk yandén pulak, Moses wan apakundi bulaa wunéké yamba apa yandékwe wa. Yate yékunmba yatéwutékwa. Guné wunga yaténgunénngé mawulé yate wa gunat wawutékwa. Wa vékusékngunéngwa. Talimba baasnyé ye yaawutéka néma baat yandéka yaambumba yéké yapatite wa gunale tépékaawutén. Téte gunat Krais Jisasna kundi kwayéwutén. Kwayéwutéka wunat kapérandi musé yamba yangunéngwe wa.

14Baat yandéka gunale téwutéka guné wunat yamba kuk kwayéngunéngwe wa. Yate wunéké yamba sépu yangunéngwe. Guné wunéké mawulé yate wunat yékun yangunén. Gorale re déku kundi kure gaayakwa duwat yékun yaké yangunéngwa pulak, wa wunat yékun yangunén. Guné Krais Jisasét yékun yakwate yangunéngwa pulak, wa wunat yékun yangunén.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index