Search form

Hibru 5:9-10

9-10Jisas Gotna kundi vékutake wunga wandén pulak yandéka Got dat wandén, “Ména jémbaa yékunmba yaménén. Yatake méné waménu, ména kundi vékute waménén pulak yakwa du dakwa yékunmba rapéka-kandakwa apapu apapu. Méné Melkisedek rakwa pulak, Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du rakaménéngwa.” Got Jisasét wunga wandén.

Makal nyambalé pulak katik yaréké nané

11Némaamba kundi waké mawulé yanangwa, Melkisedek Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du randékwanngé. Wani kundi wananu, yénga pulak wani kundi bari vékusékngé guné? Guna mawulé yékunmba tékapuk yandéka wa wani kundi vékusékngé yapati-ngunéngwa.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index