Search form

Hibru 7:11

Kulé du yaae dé talimba tan Gotna gaamba jémbaa yakwa duna taalé wa kéraandén

11Ma vékulaka. Talimba Livaiséna gwaal waaranga maandéka bakamu male Gotna gaamba jémbaa yakwa du téndarénngé, wa Got wandén. De Gotna gaamba jémbaa yakwa du yaténdaka Got Israel du dakwat déku apakundi wandén. Livai dunyansé Gotna gaamba jémbaa yakwa du yaténdaka Israel du dakwa kulémawulé kéraa-kapuk yate, Gotna ménimba yéku du dakwa yamba téndakwe wa. De kulémawulé kéraae déku ménimba yéku du dakwa témunaandaru, wa Gotna gaamba jémbaa yakwa duna jémbaa yandarénngé Got nak kémna duwat katik wakatik dé. Aron wan Livaiséna gwaal waaranga maandéka bakamu wa. Got Aronna kémba tékwa du nakét yamba wandékwe wa, dé Gotna gaamba jémbaa yakwa duna jémbaa yandu, du dakwa kulémawulé kéraae déku ménimba yéku du dakwa téndarénngé. Got Melkisedek tékwa pulak tékwa duwat wa wandén, dé Gotna gaamba jémbaa yakwa duna jémbaa yandu du dakwa kulémawulé kéraae déku ménimba yéku du dakwa téndarénngé. Wani du wan Jisas Krais wa.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index