Search form

Hibru 7:18-19

18-19Got Mosesét talimba wandén apakundi yaasékandén, Livai dunyan Gotna gaamba jémbaa yakwa duna jémbaa yaké yandarénngé. Livai dunyan Gotna gaamba jémbaa yakwa duna jémbaa yate, nak du dakwat yékun yamuké yapatindaka wa Got wani apakundi yaasékandén. Yaasékatake wa nak yaambu kutndén, nané kulémawulé kéraae déku ménimba yéku musé yakwa du dakwa ténanénngé. Wani yaambu wan yéku yaambu wa. Bulaa kutndén yéku yaambu dé talimba kutndén yaambu, Livai dunyansé Gotna gaamba jémbaa yakwa duna jémbaa yate nanat yékun yamuké vékulakandakwa yaambat, wa taalékérandén. Wani yéku yaambumba yéte nané kulémawulé kéraae Gotna ménimba yéku musé yakwa du dakwa wa tékanangwa. 20Got déku yémba néma kundi wate wa Jisasét wandén, wani Gotna gaamba jémbaa yakwa duna jémbaa yandénngé. Talimba Livai duwat wunga néma kundi yamba wandékwe wa, Gotna gaamba jémbaa yakwa duna jémbaa yandarénngé.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index