Search form

Jems 1:23-24

23-24Wani muséké gwaaménja kundi wakawutékwa. Du glasmba déku saawi véndékwa. Vétake ye bari déku saawiké nakapuk yékéyaak yandékwa. Bulaa wani kundiké ma vékulaka. Wani du yakwa pulak, guné ras Gotna kundi vékute wani kundi nakapuk bari yékéyaak yangunéngwa. Wani kundi vékwe guna kapérandi mawuléké vékusékte, yéku yaambumba yéké mawulé yate, wani kundi wandékwa pulak yakapuk yate, baka vékwe wani kundi bari wa yékéyaak yangunéngwa.

25Guné ras wunga yamba yangunéngwe wa. Guné ras Gotna kundi yékunmba vékute anga wangunéngwa, “Nané wani kundi yékunmba vékupékaate Gotna mawuléké vékusékte baka yékunmba yatékanangwa. Kalapusmba rakwa du pulak katik raké nané.” Wunga wate guné wani kundi yamba yékéyaak yangunéngwe wa. Yate wani kundi yékunmba vékute baka kundi vékukapuk yate, wandékwa pulak yangunu Got gunat yékun yakandékwa.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index