Search form

Jems 3:17

17Yéku mawulé wan dékét Got wa kwayékwa. Got kwayékwa yéku mawulé kéraakwa du dakwa wa Gorké male vékulakate déku jémbaa yandakwa. Yate nak du dakwale yéku mawulé vékute yékunmba yaténdakwa. Yate det yakélak yate deku kundi vékute dele kundi bulndakwa. De nak du dakwaké sémbéraa yate yéku musé male yandakwa. De vétik kupuk male du dakwat yamba yékunmba yandakwe wa. Akwi du dakwaké vékulakate det yékun yandakwa. De papukundi yamba bulndakwe wa. Yéku kundi male bulndakwa. Got kwayékwa yéku mawulé kéraakwa du dakwa wunga yandakwa.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index