Search form

Revelesen 1:9

Jon Jisas Krais véndén

9Wuné Jon, gunale Jisas Kraisna jémbaamba yaale guna aanyé pulak téwutékwa. Nané akwi dale nakurakmawulé yate yaténanga déku maama nanat yaavan kutndakwa. Nané akwi déku du dakwa wa ténangwa. Nanat wa yékun yandékwa. Yandéka nana mawulémba apa yate wa ténangwa. Talimba Gotna kundi kwayéte Jisaské kundi kwayéwutéka déku maama wani kundiké kalik yate wunat kulkiye kalapusmba kusolataka pulak yate wa wunat Patmos waandakwa képmaamba taakandarén. Ani képmaa an ailan wa tékwa.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index