Search form

1 Corinto 8

I mga Pagkakan

nga Human Na Nagpahalad

si mga Diyus-diyos

Buhat 15:29; Roma 14:1–15:4; 1Cor 10:14–11:1

1Ina'anto namay, aruyag ako pagsumat si ka'am mahi'unong si mga pagkakan nga human na nagpahalad si mga diyus-diyos. Akatu'anan ako nga puro kita kam mga mata'o. Pero i da'inan klasi kata'o akapahambog si a'a, kundi' i gugma' akapabaskog si igkasi a'a-ta. 2I a'a nga i pagkagasi-na nga mata'o iya, si kamatu'uran ga'i pa iya anakka si sata'uhan-na kunta'. 3Pero i a'a maghigugma' si Diyos, iya i nag'aku'-na si Diyos.

4Sanglit balik-ta i parti si mga pagkakan nga human na nagpahalad si mga diyus-diyos. Akatu'anan kita kam nga gana' ungod kinabuhi'-na si mga diyus-diyos, ngan gana' la'in Diyos kon ma'in hamok adda. 5Kay bisan kon aniya' i mga nagpinugad nga mga diyos, bisan kon awiray may to si langit o atiya' si kalibutan, ay may nan si kita? Si kamatu'uran, malabbat mga “diyos” pati' malabbat mga “paragdalom”, 6pero para si kita kam aniya' hamok adda Diyos, i Tatay nga iya i maghimo si dimu'an ngan agpadayon hamok i kinabuhi'-ta pagtuman si karuyag-na. Ngan aniya' liwat adda hamok Paragdalom, si Jesu-Kristo nga iya i nagtu'inan paghimo si dimu'an ngan pina'agi si iya agpadayon i mga kinabuhi'-ta kam.

7Pero ga'i akatu'anan i dimu'an mahi'unong sinan. Aniya' mga a'a nga ga'i agpakalimot si mga dati sagara'an-na mga iya pag'ampo' si mga diyus-diyos. Sanglit kon amangan mga iya si da'inan klasi pagkakan, i mga pagkahuna'-huna'-na nga human nayto nagpahalad si adda diyus-diyos. Tungod kay gana' kasiguruhan-na mga iya kon tama' ba' to o ma'in,+ angabat mga iya nga agpakatapunan mga iya si sala'-na si magpahalad sinan. 8Ungod gad, gana' sahimu-na si sakakan-ta pagpatapit si kita si Diyos. Ga'i kita anra'at kon andiri' kita pagkakan, ngan ga'i may liwat kita anhalap kon angalagad kita.

9Libri kam pagbuhat sito, pero agmatuha kam nga ga'i to aka'ulang si mga gana' pa kasiguraduhan-na hi'unong sito. 10Halimbawa' kon i addangan nga gana' pa kasiguraduhan-na i makakulaw si ka'aw nga mata'o sito si uras nga agparakakan kaw mismo si templu-na si adda diyus-diyos, ga'i ba' siguro iya a'aghat pagkakan si dati nagdiri'-na nga human na nagpahalad si mga diyus-diyos? 11Kon sugad, bangin i kata'o nga sa'angkun-mo i makapabulag sito bugto' si Diyos nga agduda pa bisan kon addangan iya si nagpakamatayan-na si Kristo. 12Ngan kon akapasala' kaw si bugtu'-mo si pagtu'o si da'inan pa'agi ngan agtambahan-mo i mga kasamukan-na si mga inisipan-na, si kamatu'uran si Kristo mismo i sasala'an-mo. 13Sanglit kon i da'inan klasi karni nga sakakan-ko i makapasala' si bugtu'-ko si pagtu'o, ga'i na ako angutro pagkakan gihapon sinan basi' ga'i namay liwat iya sapasala'-ko.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index