Search form

1 Pedro 1:2

2Agkapirili' kam sigon si dati na sakatu'anan-na si Diyos Tata' nga sa'angkun-bi nan kamutangan pina'agi si pagsalli'-na si Espirito Santo si mga kina'iya-bi nga magin diyusnon ngan basi' agpanunod kam si Jesu-Kristo. Sa'angkun-bi liwat nan pina'agi si kamatayun-na kay i laha'-na i makahugas si mga kasal'anan-bi pariho si pagpispis-na laha' si mga paraghalad siray.

Amalako ako si Diyos nga agpangabunda kam si mapinalangga'on pagpanginanu-na pati' si kamurayaw-na.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index