Search form

1 Pedro 1:7

7Pamaluwa' nan basi' akapurbaran nga ungod gayod i mga pagtapud-bi. Sayod kam nga kinahanglan i pagtunaw malabbat bisis si bulawan pag'ala' si lagud-na. Pero bisan ngani' kon simpiray nan ag'agi si api, aniya' gihapon titakka uras nga gana' na sinan balur-na. Ngan tungod kay mas mahaya i balur-na si pagtapud-bi kuntra si bulawan, kinahanglan nga nagpurbaran nan hasta nga agka'arala' i dimu'an nga day mga lagod. Sanglit pamaluwa' i mga pagpurbar basi' sakarawat-bi i pagdayaw-na si Diyos, kinakulawan i maka'angayan kina'iya-bi ngan agpaka'unrahan kam si pagpada'itu-na gihapon si Jesu-Kristo pagpakulaw si kalugaringun-na.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index