Search form

1 Tesalonica 1:1

1Tikang to surat si kas Pablo, Silas, pati' Timoteo.

Tigsurat-koy to para si manniniripon pag'ampo' anan si syudad Tesalonica nga agpaki'adda si Diyos Tata' pati' si Paragdalom Jesu-Kristo.

Amalako ako si mga iya nga sa'angkun-bi i mapinalangga'on pagpanginanu-na pati' i kamurayaw-na mga iya.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index