Search form

2 Corinto 10:1-2

I Gahum-na si Pablo

si Pagka'apostul-na

1-2Parti namay si ako, aniya' la'in papakibagawun-ko si ka'am. Aniya' magpaminugad anan nga agruntoy kuno' ako kon akahuwang si ka'am, pero pusukado kon akabulag. Mga iya mismo i magparapaminugad nga si kinabuhi' kami' kas Tito agtapuran kami' kuno' i kalugaringon kami' nga agsunod si kalibutan, ma'in i espirituhanon pama'agi. Ako si Pablo nga la'in si pagkakilala-bi tikang si mga isturya-na mga iya. Si kamatu'uran, tungod kay kinakulawan si ako i kadaluman-na pati' i pagkamapa'inubsanun-na si Kristo, aniya' kasiguruhan-ko si gahum-ko pagswito si mga magparapanamok si ka'am anan. Sanglit dakam ako agpiritu-bi nga magin pusukado ako liwat si ka'am. 3Bisan kon atiya' kami' ag'istar si kalibutan, ga'i kami' agsunod si pama'agi-na si kalibutan pagkuntra si mga karat'an.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index