Search form

2 Tesalonica 2:13

I Magkapirili'

Pag'angkon si Katalwasan

13Pero parti namay si ka'am mga kabugtu'an si pagtu'o nga mga hinigugma'-na si Paragdalom, angay hamok nga pirmi kami' agpasalamat si Diyos para si ka'am tungod kay tikang gayod si panikangan, ka'am na i nagpili'-na si Diyos mag'angkon si katalwasan. Sa'angkun-bi to pina'agi si pagsalli'-na si Espirito Santo si mga kina'iya-bi nga magin diyusnon ngan pina'agi liwat si pagtutu'u-bi si kamatu'uran.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index