Search form

Lukas 10:21

Agdayaw-na si Jesus i Tata'

Mateo 11:25-27; 13:16-17

21Mismo siray uras, bali i kalipayan-na si Jesus nagpumwan-na si Espirito Santo, ngan akapinugad, “Tay, ka'aw nga Paragdalum-na si kalangitan pati' si kalibutan, agdayaw ako si ka'aw kay agtagu'-mo i sarabutan hi'unong si pagkahadi'-mo. Agtagu'-moy nan si mga madunong pati' malanga idukasyun-na ngan agpakatu'an-moy nan si mga makapariho si mga dadi'-dadi' nga mapa'inubsanon. Tay, ka'angayan nga ahinabo' nan, kay iyay nan i makapalipay si ka'aw.”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index