Search form

Markos 16:20

20Mangno agpamada'iray i mga inadalan-na si dimu'an lugar ngan agparapamasamwak si mahalap sumat. Agparahuwang si mga iya i Paragdalom ngan agpamatu'uran-na i allingun-na pina'agi si mga naghimu-na mga pangngilalahan si langitnon kasiguruhan.

Adda Pa La'in Kada'an Katapusan Nagpatungko Sito Ebanghelyo

[(9) Agpada'iray-na si mga danda kas Pedro ngan agsumatan-na mga iya diki'it mahi'unong si dimu'an nagpasumat si mga iya. (10) Kahuman sinan, makigpasamwak-na si Jesus si mga inadalan-na i sagrado ngan gana' pagliliwatun-na sumat mahi'unong si gana' katapusan-na katalwasan tikang si sirangan pada'iray si katundan.]

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index