Search form

1 Korinida 6:11

11Yabairo moi orou emua adinaro eno ukeibisa. Nono yae Yesu Keriso imuisaba ibake Godinu Imumu Irauma yanu imuka uroike ya we mune imusu Godibairo odiriero Godima Yesu Kerisoini Danu Imumu Irauini emenu ibiro yae irauaiai oroua eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index