Search form

2 Korinida 13:4

4Enoba Dawae emenu buna me ofema korosiro ukaro feari. Feariro nono Godima Dawa ma uyarike Danu buna maiba ibake Yesu Dawae Godinu bunaro me ibinu. Naini nanu orouini iyae ba emenu buna me ofema Dawaini demuiro me ibinisike nono Godima iyabairo buna makakuniba ibake yabairo aare waiya ukaada ibai ma gienabu ufeisi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index