Search form

2 Fida 1:19

19I wake weiro nauisiba Godinu we bou ukeka orounu wake enaenari uiro ibai iya iwoka siki. Enoba i we bou urieka orounu weisa wake naukenewaa uawe. Ramefa dumu orofaro biake odaisaro edoro ukakuro eraisi i ari eno i we bou urieka orounu weisa wake naukenewaa uawe. Eno ukenewaa ufoisaie Yesu Kerisoma yanu imuka ubarenaro edoro ufeku. I eweka amukaku enaro waisumanu edoro ari eno yanu imuka ubarenaro nono awoena edoro ufeku.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index