Search form

3 Dioni 1:10

10Ibake yabairo aare famauke yabairo danu merama ukaku i wake yaisina wemau. Dawae eno mane uke meroma nono eno ukeibaku, danu imusu mane i moi Godinu wake weeka orou danu uwararo waure ane dakakunero nono moi orouma Godinu wake weeka orou mune emenu waure anakunekake emenu uwararo odaisaie dawa arara me. Eno ukakuke nono Godinu wake naukeka orou i sosi uwara ubarenaroma we yowefiane ukeibaku.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index