Search form

Afasoro 1:20

20Fidama eno weike nono wei, Godinu Samusi bukaro Diudiasibake i wake eno ibinu,

Danu uwara moi mima da mufekuro me ibifekuke merama sifeku

weia eno ibinu. Nono Godinu Samusi bukaro yewa wake eno ibinu, moi mima danu waiya ukeka ooru mufeku eno ibinua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index