Search form

Afasoro 14:17

17Eraada yawokebe Dawa dino uke dauike emuabairo obi ureroma we odaiseibiro isareibia weisi. Obi isareibiro emenu uruna daiwere warakeibisaro rooro uekibisaya weisi. Eno weisike nono weisi, Godima eno ukeibike awoena enaenari ukaku ibake Danu mane eno uke ma boroo yarakuba Dawae ba Godi iwoka sinaisia weisi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index