Search form

Afasoro 14:19

19Eno ukeibisiro moi Du orouma Anidiyokaini Aikoniamu goiyairoma Risida goi oroubairo fakake Foruini Banabasibake meo wayai wake emuabairo weisa. Eno weisake meomao wayai wake weibisaro Risida goi orouma i miyaibairo ararua sirieke oma mukake Foru siane uka. Siane ukaro dooro biruike ane isari. Biruike ane isariro wanaro ma youre ane goi barunaro oisa. Eno uisake dawa fearinua we imuisake ibake meisake anisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index