Search form

Afasoro 17:8-9

8-9Eno weisaro i goi orouini kanisoro orouini emuama i wake nauisake emua arara dariero Deisonibake eno weisa, ama we mune ode ibinero ibake emuama eno ukaisia eno weisa. Eno weisake emuabake eno weisa, iyabairo oi maa weisa. Eno weisake weisa, i miyai irauaiai me ibifisisiie yanu oi ma owere mafeisi weisa. Eno weisaro Deisonini danu orouini emuama i kanisoro oroubairo emenu oi mariekaro kanisoro orouma emua we odairiekaro anisa.

Foruini Sairesini emuama Beria goiro anisi wake

10Deisonini danu orouini emuama Foruini Sairesi emuabairo ane fakake dumuro we odairiekaro anisi. Ane Beria goiro faki. Beria goiro ane fakike sosi ubarenaro amuisike Godinu irau wake wefisine amuisi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index