Search form

Afasoro 18:15-16

15-16Eno weike nono wei, ya Du orounu darawadu wake ma merama uiba yanu baubauwaka oroubairo merama wake weifibai nauke daueroma anemebake kodoro odifone aare weaisa wei. Eno weike danu kodo ureibi uwara ubarenaroma emua yoweriero anisa. 17Anisake awoena Du orounu sosi yawokeibi mi danu ibiye Sosidinisi dawa mukake usima ureibisaro Garioma i ureibisabai erike we kuure daurie.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index