Search form

Afasoro 21:29

29Adinaro Foruini moi Efesa goi mi danu ibiye Dorofimasi emuama Derusaremu goiro eneibisiro ekake ibake Foruma i Guriki mi iyanu dai sosi uwara ubarenaro waure amuia eno ma nuna ukaada we imuisa ibake eno weisaro i Derusaremu goi orou yaisina i wake nauisake ararua sirie.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index