Search form

Afasoro 22:22-23

22-23Foruma i Du me imusu oroubairo eno weibi ibaibake i ku siane ibisa orouma i wake nauisake eno weisa, dawama iyabairo ibekae meramawereya uaro feafi weisake emenu wau ure bu yaraada bubudo mukake urero siaka. 24Eno uisa ibake i ame orou yawokeibirie dai mima weiro ame orounu uwara ubarenaro Foru waure amuke ane oisa. Waure amuke ane oisaro i ame orou yawokeibirie mima i orounu weibisa wake goro iwoka sifine eno wei, usi muaweke dawa uawero ba wake weifiro nauma wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index