Search form

Afasoro 22:3

3Meisaro Foruma eno wei, nae Du mi. Nanu amaema na Sirisia orofa Darasu goiro dokararo ibeibisaraya wei. I dai mi Gameria dawae na iyanu akaemukunu darawadu wake we ma iwoka ukeibikaraba ibake Godinu darawadu imukenewaa ukeibisara. Yama awoena Godinu darawadu imukenewaa ukaisa i ari nae eno uke imukenewaa ukeibisaraya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index