Search form

Afasoro 23:3

3Eno weiro Foru ukaro Foruma Ananaiasibake eno wei, Godima aini umekua wei. Foruma eno weike nono wei, ae emeaka yare waineka mi ari enoya wei. Ibake anu imuka duboroe irauaiairo nono anu imuka ubarenaroe igawerea wei. Mosesinu darawadubake na kodo uraada ama wenuro na unekaba ibake ae Mosesinu darawadu ma merama ukinua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index