Search form

Afasoro 23:32-33

32-33Aisaro wai uriro i umuma anisa ame orouma owekake emenu goiro anisaro nono i osi duboro yaukake anisa orouma Foru we waure anisa. Ane Sesaria goiro fakake i dai gaemani yawokeibi mibairo i owaowaini Foruini maisa. 34-35I orofa yawokeibi dai mima i owaowa kakurike Forubake eno wei, anu orofa aboro wei? Eno weiro Foruma wei, nanu orofae Sirisia weiro nauike i mi dawama eno wei, idua i wayai weeka orouma fafeisaie anu wake naumaua wei. Danu oroubairo weiro Foru mukake Erodinu dai gaemani oroubake uisa dai uwarawere ubarenaro waure ane oisake aisame ko ure oisake iro yawokeibisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index